หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ธ.ค. 2566    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 53
  8 มี.ค. 2566    ประกาศ อบต.ศรีสุข เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1-4 69
  8 มี.ค. 2566    ประกาศ อบต.ศรีสุข การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 - 5 59
  29 ธ.ค. 2565    รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565 63
  29 ธ.ค. 2565    รายงานอำเภอการประเมินผลควบคุมภายใน อบต.ศรีสุข ประจำปี 2565 61
  29 ธ.ค. 2565    รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 59
  9 ธ.ค. 2565    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 101
  9 ธ.ค. 2565    ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องปผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารว่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 73
  9 ส.ค. 2565    ขอส่งรายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf 66
  22 ธ.ค. 2564    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ธันวาคม 2564 210

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1391081 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน