หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ก.ค. 2566    ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 43
  5 ก.ค. 2566    เกียรติบัตร 40
  4 ม.ค. 2566    ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 57
  24 ส.ค. 2565    ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 126
  24 ส.ค. 2565    การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 110
  5 ก.ค. 2565    การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการแล้ว 129
  27 เม.ย. 2565    โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 155
  27 เม.ย. 2565    แบบรายงานผลการดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 184
  5 เม.ย. 2565    นโยบายการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล 191
  5 เม.ย. 2565    นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล 187

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1368078 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน