หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 38
  20 พ.ย. 2566    แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 94
  6 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 75
  17 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือนและปีงบประมาณถัดไปขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 133
  7 ต.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) 135
  16 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน และ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 161
  16 มี.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 143
  11 มี.ค. 2565    ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ศรีสุข 192
  9 ก.พ. 2565    ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต พนักงานส่วนตำบล 152
  9 ก.พ. 2565    ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 166

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1410851 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน