หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 24 บ้านลาดสามัคคี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
    รายละเอียดข่าว :

เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 24  บ้านลาดสามัคคี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

    ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างประกาศ  เอกสารประกวดราคาและขอบเขตของงานนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทางไปรษณีย์ตอบรับ ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข งานพัสดุ กองคลัง  ม.3  ต.ศรีสุข   อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม 44150 หรือ e-mail : 6440409@dla.go.th  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564  ถึง  20 มกราคม 2564

    เอกสารประกอบ : ประกาศ เผยแพร่ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 24 บ้านลาดสามัคคี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านลาดสามัคคี ม. 24
รายละเอียดคุณลักษณะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ราคากลาง
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1368155 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน