หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 งานกู้ชีพ กู้ภัย

 


นางสาวพัชรินทร์  จันทรพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
 

นางสาวสุระวรรณ  จันทร์สุวรรณ

 
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นายธวัชชัย  ชินพร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายถาวร  พลเดช

นายวัชระ  สุวรรณเพ็ง

นายเกรียงศักดิ์  สีละวัน

ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย

นายสมพงษ์  ตองอ่อน

นายประยุทธ  เหล่าทา

นายสิทธิพร  โพธิสิงห์

ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย

นายขาน  วิริยะ

นายสุพจน์ รังขันธ์

นายไพบูลย์  เหล่าหอม

ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย

นายเทียม  ขุนแถลง

นายบัวเงิน  ยมโคตร

นางสาวทองคำ  แก้วคำใต้

ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย

นายรุ่ง  ค่ำสว่าง

นายเซียม  สุขกาย

นางสาวนันทิดา  ทุมสิงห์

ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย
     
     
     
 
เบอร์โทร ติดต่อสอบถามข้อมูล 097-2069078
 
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1253236 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน