หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ธ.ค. 2565    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22
  9 ธ.ค. 2565    ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องปผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารว่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10
  22 ธ.ค. 2564    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ธันวาคม 2564 158
  28 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข รอบ 6 เดือน 133
  1 เม.ย. 2564    รายงานผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของบุลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2563 140
  1 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ปีงบประมาณ 2564 139
  1 เม.ย. 2564    รายงานผลขอมูล สถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2564 143
  2 มี.ค. 2564    รายงานยอดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 141
  14 ต.ค. 2563    รายงานยอดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 140
  28 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข รอบ 12 เดือน 130

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1309179 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน