หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.พ. 2566    การเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการเลือกสรร และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5
  3 ก.พ. 2566    ภดส.3 ภาพรวม 4
  2 ก.พ. 2566    ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม 1
  1 ก.พ. 2566    ประกาศใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2566 2
  1 ก.พ. 2566    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 11
  31 ม.ค. 2566    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566 2
  24 ม.ค. 2566    ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 4
  18 ม.ค. 2566    การรับชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online 11
  10 ม.ค. 2566    การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการพัฒนาเด็กเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 10
  10 ม.ค. 2566    หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 9

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1309153 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน