หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ก.ย. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านลาดสมบูรณ์ ม.18 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 182
  13 ส.ค. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอบต.ศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 166
  30 ก.ค. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดบูรพา หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 158
  30 ก.ค. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 172
  30 ก.ค. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดเจริญ หมู่ที่ 22 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 183
  30 ก.ค. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 120
  30 ก.ค. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดพร้อมประตู ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 124
  15 มิ.ย. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 129
  15 มิ.ย. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 119
  15 มิ.ย. 2564    ราคากลาง โครงการขยายไหล่ทาง ม. 9 บ้านหนองหว้า 118

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1309204 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน