หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 มี.ค. 2565    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 124
  13 พ.ย. 2561    รายละเอียด ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 196
  13 พ.ย. 2561    รายละเอียด ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 131
  13 พ.ย. 2561    รายละเอียด ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 131
  9 พ.ย. 2561    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 138
  8 พ.ย. 2561    เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 127
  8 พ.ย. 2561    เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน 125
  8 พ.ย. 2561    เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 131
  12 มิ.ย. 2561    การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 132
  12 มิ.ย. 2561    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 138

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1309195 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน